VALORISATIE VOEDSELOVERSCHOTTEN COÖPERATIE HOOGSTRATEN

Valorisatie van voedseloverschotten; van symptoombestrijding naar een bewuste strategie

Coöperatie Hoogstraten draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Hierbij wordt continu gezocht naar duurzame oplossingen en verbeteringen in de werking. Een grote uitdaging hierbij is het benutten van de productoverschotten. 

“We willen de hoeveelheid overschotten altijd tot een minimum beperken, dat spreekt voor zich. De realiteit leert echter dat er bijna elk jaar periodes zijn waarin de verkoop moeizaam loopt.”

Guy Lauryssen, verantwoordelijke interventie Coöperatie Hoogstraten

EHEC

“Eerst gaan we even terug in de tijd. Voor 2011 maakte het uit de markt nemen van groenten en fruit (interventie) geen deel uit van ons operationeel programma, omdat er nauwelijks sprake was van noemenswaardige overschotten. Pas op het moment dat de EHEC-crisis is losgebarsten, werden we geconfronteerd met grote volumes van niet verkocht product en werd hiervoor een uitweg gezocht via het systeem van interventie. Via een vaste afnemer ging dit product naar dierenvoeding of vergisting.

Tot 2014 kwamen er nauwelijks of geen vragen om dit product aan te wenden voor gratis verdeling aan mensen, die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In de loop van 2015 zou de eerste organisatie hier product komen afhalen. Sindsdien melden zich jaarlijks enkele organisaties aan en zitten we zo intussen aan 12 vzw’s, die op regelmatige basis producten komen ophalen.

Naar aanleiding van een project van de Thomas More hogeschool, werd in 2018 een samenwerking met SW WEB opgestart, waarbij overschotten aan bodemprijzen worden verkocht om deze te verwerken in de sociale economie. Later dat jaar zouden we ook beroep doen op de Belgische voedselbank om overschotten te valoriseren. Vooral met de afdelingen in Luik en Limburg is er sindsdien een zeer constructieve samenwerking.

Verdelingshiërarchie

Uiteraard hebben we niet altijd voor iedereen overschotten ter beschikking. Er moeten op dat moment dan ook keuzes worden gemaakt. In eerste instantie zullen we altijd onze afnemers binnen de sociale economie aanspreken. Zij kopen het product aan bodemprijzen nog aan, op die manier worden het niet eens echt overschotten. Als er daarna nog een beperkt volume overblijft, zullen we contact opnemen met de regionale vzw’s. Bij een groter volume wordt ook de voedselbank geïnformeerd.”

Betrokkenheid

Op enkele jaren tijd zien we een verveelvoudiging van het volume overschotten dat nog een bestemming vindt als menselijke consumptie. De afgelopen jaren hebben we de switch gemaakt van ad-hoc een uitweg zoeken voor de overschotten, naar een meer gestructureerde en planmatige aanpak. Al blijven piekvolumes, zoals in augustus 2018, een gigantische taak om te verwerken en af te voeren. Gelukkig zijn deze hoogst uitzonderlijk.

Er wordt dan ook bewust ingezet op een zo breed mogelijk netwerk aan organisaties, van welke aard dan ook, die ons kunnen helpen. Door ons op te stellen als een geëngageerde partner en onze betrokkenheid te tonen, slagen we hier meer en meer in. Deze betrokkenheid kan een gesprek zijn met de vrijwilligers, die zich bezig houden met voedselbedeling, maar net zo goed is dit de participatie in projecten als oogststraten.

Om af te sluiten geven we nog enkele cijfers mee ter illustratie. In 2016 werd bijna 8.500 kg aan overschotten verdeeld via de regionale vzw’s. Tijdens het jaar 2018 hebben we ongeveer 74.000 kg via ons netwerk aan organisaties gevaloriseerd. Zelfs zonder grote marktproblemen verwachten we in 2019 een groter volume aan overschotten een betere bestemming te geven.”

 

Bron: Nieuwsbrief Coöperatie Hoogstraten (06.05.2019)