NIEUWE VERPAKKINGSLOODS BELORTA BORLOON

Toen Veiling Borgloon in 2014 onder de vleugels van BelOrta kwam, zullen de plaatselijke fruittelers zich afgevraagd hebben wat dit betekent voor de handel in hard- en zachtfruit in hun regio. Ook het gemeentebestuur zat gebrand op lokale verankering van de veilingsite want Borgloon ademt fruitteelt. Van de 3.650 hectare akkers op het grondgebied is immers de helft beplant met fruit. Het antwoord van de BelOrta-directie staat tegenover de oude veilingsite: een gloednieuwe en 10.000 m² grote verpakkingsloods die de veilingmedewerkers toelaat om ruim en overzichtelijk te werken. Van een KMO-zone aan de overkant van de gewestweg was al sprake ten tijde van het oude veilingbestuur. Eens die kogel door de kerk was, is de bouw razendsnel gegaan.

Veiling Borgloon is niet meer, en is tezelfdertijd springlevend en weer helemaal bij de tijd. De veiling kwam in 2014 in handen van BelOrta, de groentespecialist uit Sint-Katelijne-Waver. De grootste tuinderscoöperatie van het land speelt sindsdien een sleutelrol in de logistiek en commercialisering van het Haspengouwse fruit. Haspengouw is het hart van de fruitstreek.

“Met opeenvolgende investeringen verankeren we BelOrta hier in Limburg. Zie het als een teken van geloof in een toekomst van en voor onze telers, ondanks de moeilijke marktsituatie in het hardfruit”.

Dirk Bertels, voorzitter BelOrta

Het lijstje met investeringen specifiek in fruit is inderdaad niet min: een nieuwe verkoopzaal en nieuwe burelen in Borgloon, nieuwe verpakkingen, nieuwe rassen, het aanboren van nieuwe markten, mooie promotiecampagnes en nu deze nieuwe verpakkingsloods.

Hoe belangrijk de regio is voor de fruitteelt in Vlaanderen werd door gedeputeerde van Landbouw Inge Moors in de verf gezet.

“Van de totale Vlaamse fruitproductie komt 60 procent uit Limburg. Eén op de vier landbouwbedrijven in onze provincie is actief in fruitteelt. Samen zorgen zij voor een derde van de totale landbouwproductiewaarde, om en bij de 244 miljoen euro.”

Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw Limburg

De fruitsector is dan ook een speerpunt binnen het provinciaal landbouwbeleid. Moors is zeer blij met de investeringen die BelOrta in Borgloon doet. Aan de nieuwe loods voor stockage van het leeggoed hangt een prijskaartje van 6,5 miljoen euro, wat kan tellen als bewijs van de lokale verankering van BelOrta.

De loods is 10.000 m² groot en het aantal laadkades werd verhoogd van drie naar acht. Fruittelers melden zich elektronisch aan in de nieuwe verpakkingsloods, en geven er à la minute hun bestelling door. Zij kunnen hun bestellingen van kisten, dozen en inpakmaterialen ook vooraf melden. Kartonnen dozen worden ter plekke gevouwen door één van de vier kistenopzetmachines. Op die manier spaart BelOrta volume en dus transport uit bij de aanvoer van de dozen met vrachtwagens. Bij de bouw van de nieuwe loods werd duurzaamheid vertaald in een zo goed mogelijke isolatie, energiezuinige luchtfilters en hergebruik van het opgevangen regenwater. Daarvan wordt 650.000 liter gestockeerd als bluswater – in de hoop het nooit nodig te hebben.

Intern werd de nood aan een nieuwe loods voor het leeggoed al lange tijd aangevoeld want de verscheidenheid aan verpakkingen nam alsmaar toe en stockage werd een remmende factor. Anno 2019 variëren de verpakkingen van houten krat tot kartonnen doos, van klein voor zachtfruit tot groot voor hardfruit dat de consument in de winkel per stuk koopt. Van steeds meer soorten verpakkingen moet BelOrta de nodige stock aanleggen, en dan praten we niet over een paar duizenden maar een paar miljoen dozen. Daar is de infrastructuur nu aan aangepast, en bij de officiële opening van de loods werd al meteen de volgende investering in het vooruitzicht gesteld. BelOrta plant op korte termijn de bouw van zonnepanelen en een middelgrote windmolen.

Over de loods zelf zegt BelOrta-directeur Philippe Appeltans:

“Zelden heb ik een bouwproject van dergelijke omvang gezien dat in zo korte tijd gerealiseerd is. Exact 1 jaar en twee dagen na het verkrijgen van de bouwvergunning staan we hier voor de officiële opening.”

 

De investering heeft de zegen van Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel zodat BelOrta hiervoor EU-steun geniet in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit (GMO). Een dubbelslag, volgens Appeltans, omdat de dienstverlening naar zowel fruittelers als klanten door de nieuwe loods zal verbeteren.

Naar de aanwending van GMO-middelen wordt in crisistijd zeer kritisch gekeken, met daaraan gekoppeld de vaak gehoorde vraag om ze “meer producentgericht” in te zetten. Daarover kan Appeltans heel duidelijk zijn want de oefening is binnen BelOrta gemaakt: “Van de GMO-middelen komt 60 procent rechtstreeks de telers ten goede, met de overige 40 procent wordt hun afzetorganisatie gemoderniseerd zodat we efficiënt kunnen blijven werken in de toekomst.” Burgemeester Eric Awouters van Borgloon drukt de fruittelers op het hart dat ze moeten samenwerken in goed partnerschap met de veiling. Producenten overtuigen van de coöperatieve aanpak ziet hij als een sectoropdracht voor de toekomst.

In zijn speech bleef de burgemeester nog stilstaan bij de ruimte die op de KMO-zone gecreëerd wordt voor aan fruit gerelateerde economische ontwikkeling. “Borgloon is een echte fruitgemeente. De veiling is belangrijk voor de tewerkstelling. Het is logisch dat we daarin investeren.” Omgekeerd vond het gemeentebestuur BelOrta bereid om mee te investeren in de restauratie van de stroopfabriek die na twee jaar weer openging dit voorjaar. “Om een toekomst uit te bouwen, moet je als sector je geschiedenis kennen. In het nieuwe fruitbelevingscentrum dat er ondergebracht is, tonen we onze jeugd op een digitale en interactieve manier hoe ons fruit geteeld wordt.”

Bron: VILT (13.05.2019)