DE VERENIGDE NATIES ROEPT 2021 UIT TOT INTERNATIONAAL JAAR VAN FRUIT EN GROENTEN

De Verenigde Naties (VN) besliste om een internationaal jaar en een dag in te voeren gewijd aan onderwerpen die rechtstreeks verband houden met voedsel en landbouw. Daarom riep de Algemene Vergadering van de VN 2021 uit tot het Internationale Jaar van Fruit en Groenten en 29 september als Internationale Dag van bewustzijn van voedselverlies en -verspilling.

“Zonder een gezond dieet kunnen we niet hopen een einde te maken aan ondervoeding – en we zullen honger niet uitroeien tenzij we voedselverliezen beheersen. Door de waarde van fruit en groenten en de schade veroorzaakt door verlies en verspilling te benadrukken, heeft de VN een stap genomen naar een eerlijker, groenere en efficiëntere voedselsysteem.”

Maria Helena Semedo FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) adjunct-directeur-generaal voor klimaat en natuurlijke hulpbronnen

Andere voorstellen van de VN waren gericht op vooruitgang en uitdagingen op het gebied van landbouw, voedselzekerheid en voeding; duurzame bergontwikkeling; de rol van landbouwtechnologie; het belang van natuurlijke plantenvezels voor het levensonderhoud en het milieu, en de noodzaak om armoede op het platteland uit te roeien.

Fruit en groenten

FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie bevelen aan dat elke volwassene dagelijks minimaal 400 gram groenten en fruit consumeert om chronische NCD’s (Niet overdraagbare ziekten), waaronder hartaandoeningen, kanker, diabetes en obesitas te voorkomen en om tekorten aan micronutriënten te voorkomen.

Het stimuleren van verse producten past ook goed bij de doelstelling om de rol van kleine boeren en familieboeren te versterken en bredere marktopties voor miljoenen plattelandsgezinnen te bevorderen. Gendergelijkheid is ook opmerkelijk, omdat vrouwen vaak een leidende rol spelen voor hun huishoudens in zowel de productie als de consumptie van groenten en fruit.

Voedselverlies en verspilling

De Internationale Dag van bewustzijn van voedselverlies en voedselverspilling (FLW – Food Loss and Waste) biedt de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op de noodzaak om FLW te verminderen en hoe dit kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Zoals onderzocht door FAO in 2019, brengt voedselverlies en -verspilling aanzienlijke emissies met zich mee die de uitdaging van klimaatverandering en impact op voedselveiligheid verergeren. Naar schatting 14 procent van het voedsel in de wereld gaat verloren in de keten van het oogstpunt tot het detailhandelsniveau, en waarschijnlijk zal er verder in de keten nog meer worden verspild.

Bron: FAO News (19.12.2019)