CARE4GROWING wint Europese Award voor Coöperatieve Innovatie

In het kader van de Internationale Dag van de Cooperatie organiseerde Cogeca de European Award for Cooperative Innovation, waarbij Care4Growing als een van de winnaars uit de bus is gekomen. Het doel van de award is om uitmuntende coöperatieve innovatie in de landbouw-, voedings-, visserij- en bosbouwsector te erkennen. De award werd eerder al uitgereikt in 2009, 2012, 2014 en 2017. Deze vijfde editie wilt innovatieve projecten en diensten bij de coöperaties in de kijker zetten en innovatie in de sector stimuleren.

De award wilt acties promoten die waarde toevoegen aan de leden, nieuwe markten ontwikkelen en producten en diensten van Europese coöperaties vernieuwen. Op die manier wordt er een uitwisseling van best practices en kennis gestimuleerd, en wordt een kwalitatieve ontwikkeling van innovatieprocessen aangemoedigd – dit alles ten voordele van de producenten, EU burgers en het milieu.

De focus van de 2020-2021 editie ligt op duurzame innovatie. Nieuwe markten, producten, diensent en processen op een economisch, sociaal en ecologisch duurzame manier ontwikkelen is uiterst belangrijk in het huidige markt- en politieke klimaat. De award wilt daarom uitmuntende vernieuwing en waardeontwikkeling, dat met de economische, sociale en ecologische factoren rekening houdt, erkennen, van concept over onderzoek en ontwikkeling tot marketing. Producten, diensten, projecten, programma’s, technologieën, nieuwe business modellen en organisatorische structuren werden uitgenodigd om deel te nemen.

Het Care4Growing project werd als winnaar geselecteerd in de categorie Economic Value Creation – Traceability and Consumer Information omdat Care4Growing aantoont hoe het coöperatieve model een belangrijk instrument is om te reageren op de nieuwe uitdagingen, om over te schakelen op duurzamere voedselsystemen en om verdere ecologische, economische en sociale voordelen te behalen.