HET VBT WERKT ACTIEF MEE AAN DE UITBOUW VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE VOEDSELKETEN

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen een circulaire koploper maken in Europa. Dat wil ze doen door in circulaire innovatie te investeren, de materiaalvoetafdruk van onze consumptie te ontkoppelen van de economische groei én deze met 30% te verminderen tegen 2030. Daarom investeert Vlaanderen in het ambitieuze partnerschap Vlaanderen Circulair. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Eén van deze werkagenda’s van Vlaanderen Circulair is Voedselketen. Het Departement Landbouw en Visserij en Fevia Vlaanderen trekken als publiek en privaat duo samen de werkagenda. De uitvoering van de werkagenda gebeurt door de Actietrekkers Circulaire Voedselketen: een brede groep bedrijven, overheden, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en andere organisaties die concrete acties ondernemen die bijdragen aan de ambities en werkpaden van de werkagenda. Ook VBT neemt actief mee aan de uitbouw van dit programma, om zo mee de agrovoedingsketen om te vormen tot een circulaire economie.

De agrovoedingssector is een van de belangrijkste economische sectoren in Vlaanderen, met zo’n 34.000 bedrijven en 152.000 werknemers. De voedselketen staat echter voor een aantal uitdagingen om verder te verduurzamen. De circulaire economie biedt mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken. Om deze doelen en ambities te realiseren werden drie pijlers van een circulair voedselsysteem vooropgesteld: optimaal gebruik van (1) biogrondstoffen, (2) voedsel en (3) reststromen. Voor elke pijler zal een werkpad per thema worden gedefinieerd (samenwerking, beleid, communicatie …), waarna gezocht kan worden naar engagementen voor concrete samenwerking en verbetering.

Voor alle informatie rond de werkagenda Voedselketen van Vlaanderen Circulair klik HIER .