Coöperatief ondernemen is duurzaam ondernemen

Coöperatief ondernemen is een gemeenschappelijke factor van de afzetcoöperaties-producentenorganisaties (PO’s) die deelnemen aan Responsibly Fresh Goodness by nature. De producenten zijn eigenaars van de PO’s en controleren die democratisch. Het doel van de PO’s is het verbeteren van het inkomen van de leden door hen een groter deel van de toegevoegde waarde in de keten te laten toekomen.

De producentencoöperaties staan bij het brede publiek gekend onder diverse termen met (tuinbouw)veilingen als de meest gebruikte. Toch staan ze voor veel meer dan het veilen van groenten en fruit alleen. De coöperatieve organisatie, structuur en werking wordt samengebracht in vijf kernbegrippen: samen, sterk, borg staan, impact en zorg.

In het coöperatieve systeem is samen een authentieke basiswaarde. Een coöperatie is een groep van producenten die uit vrije wil samen willen werken om bepaalde voordelen te genereren – voor zichzelf en voor de markt, en om hetzelfde doel te bereiken – een kwalitatief product zo efficiënt mogelijk bij de consument brengen. De coöperatie laat de producenten toe om als evenwaardige partners gezamenlijk stappen te zetten op relevante domeinen. Binnen een coöperatie worden producenten geholpen, is er solidariteit en wordt kennis en knowhow gedeeld. Niettemin kan iedereen zelf accenten leggen en op eigen tempo groeien.

Door de samenwerking van de producenten, zijn de coöperaties sterke spelers met extra slagkracht op de markt. De coöperatie zorgt voor extra betrouwbaarheid doorheen de keten. Er wordt markt- en klantgericht gehandeld en ingespeeld op de hoge verwachtingen en eisen van de markt. De logistiek is snel en efficiënt. Gezamenlijk worden binnen de coöperatie voorbereidingen genomen op de toekomst. De schaalgrootte wordt gebruikt voor projecten uit te werken die moeilijker tot niet op te starten zijn door individuele producenten.

De producentencoöperaties staan borg voor het betrouwbaar en continu leveren van diverse voordelen, waar de markt naar op zoek is, en dit op grote schaal. De voordelen betreffen de producten – groenten en fruit, en omvatten: kwaliteit, voedselveiligheid en beschikbaarheid. De voordelen betreffen tevens de logistieke performantie en de transparantie van het verkoopsysteem. Er wordt collectief gestreefd naar duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, economisch als sociaal. Tevens wordt voorzien in een kader voor onderzoek en ontwikkeling.

De coöperatie is zorgzaam voor het collectief van de producenten-coöperanten. Economisch en commercieel zorgt de coöperatie voor een professionalisering van het producentencollectief. Tevens draagt de coöperatie zorg voor de markt. Op menselijk vlak zorgt de coöperatie voor sociaal welzijn, een vorm van betrokkenheid en een ontzorging van de producenten en hun teelten.

Door concrete doelstellingen en realisaties hebben de coöperaties een brede impact doorheen de hele voedingsketen. De coöperaties hebben een impact op de handel en de consumenten. Het zijn sterke partners, die kwaliteitsproducten leveren. De coöperaties hebben ook een impact op de tuinbouwsector. Ze zijn de stem van de producenten. Onderzoek en ontwikkeling leidt tot verbetering voor de gehele sector. Verder heeft de coöperatie een impact op de individuele producenten. Ze worden teelttechnisch en commercieel begeleid. De producenten hebben tevens een stem in de verdere ontwikkelingen van de coöperatie.