Wat duurzaam is gemaakt, wordt gezond gesmaakt

Lekker gezond

Groenten en fruit zijn van nature gezond. Ze zijn plantaardig en bieden een ruime keuze en afwisseling, wat leidt tot een gevarieerd voedingspatroon naast een rijkdom aan smaken. Ze behoren dan ook tot die producten die bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

Een Belgisch gezin besteedt per jaar gemiddeld 13% van zijn budget aan voeding. Van dat voedingsbudget gaat slechts een goed tiende (2,5% van de totale bestedingen) naar groenten en fruit, waarvan onze dagelijkse consumptie best wat zou mogen toenemen.

Daarenboven zijn groenten en fruit, in vergelijking met vele andere voedingsproducten, eerder goedkoop. Dat is uiteraard mooi meegenomen voor de consument: gezonde en duurzame voeding hoeft niet duur te zijn.

Gezonder leven kan door meer te bewegen en bewuster te consumeren.
Het is daarbij aangewezen om van sommige voedingsproducten meer te eten en van andere minder.

VOEDSELVEILIGHEID

Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde in de voedingsketen.

VOEDINGSSPAARZAAMHEID

De beste manier om voedingsspaarzaam te zijn bestaat erin producten op de markt te brengen die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument.

VERPAKKEN

Verpakkingen zorgen voor een vlotte logistiek maar spelen ook een rol bij traceerbaarheid van producten, hygiëne en kwaliteitsbehoud.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde in de voedingsketen.

Zowel de VBT-tuinbouwcoöperaties als de telers beheersen en controleren de processen op hun bedrijf om voedselveiligheid te garanderen. Ook de producten zelf worden systematisch gecontroleerd.

Daarnaast streeft de tuinbouwsector naar producten van uitstekende kwaliteit. Via het toepassen van kwaliteitssystemen die gecontroleerd worden door externe, onafhankelijke instellingen, proberen de telers hun processen en producten continu te verbeteren.

Keurmerken worden ontwikkeld om veilige en smaakvolle producten van topkwaliteit in de verf te zetten en mogen pas gebruikt worden wanneer ze voldoen aan de eisen voorgeschreven in de betreffende lastenboeken.

VOEDINGSSPAARZAAMHEID

De beste manier om voedingsspaarzaam te zijn bestaat erin producten op de markt te brengen die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument. 

De productie van groenten en fruit wordt gepland op basis van marktkennis en productontwikkeling die inspeelt op veranderende consumptiewijzen, de evolutie van de eetcultuur, specifieke consumptiemomenten en nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Eenmaal geplukt of geoogst, worden groenten en fruit onmiddellijk te koop aangeboden, met uitzondering van die producten die goed bewaard kunnen worden zonder kwaliteitsverlies. Zo kan men er het hele jaar door van genieten. Elke groente- en fruitsoort wordt zorgvuldig bewaard onder ideale bewaarcondities eigen aan het product in daartoe uitgeruste koelcellen op de VBT-tuinbouwcoöperaties of bij de telers.

In 2017 werd meer dan een miljoen ton groenten en fruit aangevoerd bij de VBT-tuinbouwcoöperaties. Voor de 1% niet onmiddellijk verkochte producten passen de coöperaties het cascade-principe van waardebehoud toe bij het zoeken naar een andere bestemming.

voedingsspaarzaamheid2

De coöperaties onderscheiden zich in positieve zin doordat ze een laag tonnage aan niet verkocht product combineren met een hoge valorisatiegraad (cascade-index).

 

bron:Vlaams Ketenplatform Voedselverlies (2017)

PREVENTIE
Producten die niet aan de kwaliteitseisen voor de versmarkt beantwoorden, kunnen verwerkt worden tot diepvriesgroenten, conserven, soep, sap of moes.

Zoveel mogelijk niet verkochte producten worden gratis uitgereikt via een zestigtal erkende sociale organisaties zoals de Voedselbanken en de Sociale Diensten. Deze kunnen producten, tot 150 kg per geregistreerde hulpbehoevende per jaar, ophalen bij de VBT-tuinbouwcoöperaties. In totaal werd in de afgelopen jaren ongeveer 1,9 miljoen kilogram aan groenten en fruit op deze manier jaarlijks gratis uitgereikt.

VALORISATIE
De resterende niet verkochte producten worden gevaloriseerd als veevoeder of door vergisting. Oogstafval en andere niet vermarktbare producten worden gebruikt als diervoeder, voor compostering of afgevoerd naar een biogasinstallatie.

“Per Europese burger wordt er jaarlijks 179 kg aan levensmiddelen verspild. Dat vertegenwoordigt 50% van de gezonde voeding. 42% daarvan gaat verloren bij de consumenten, de rest in de productieketen, bij transport of bij opslag. In totaal zouden 200 miljoen mensen gevoed kunnen worden met verspild voedsel uit Europa.”

Europese Commissie.

verpakken

VERPAKKEN

Verpakkingen zorgen voor een vlotte logistiek maar spelen ook een rol bij traceerbaarheid van producten, hygiëne en kwaliteitsbehoud.

Voor een vlotte logistiek worden de producten gegroepeerd in transport- en handelsverpakkingen. Van al deze verpakkingen die niet bij de consument terecht komen, gebruiken de VBT-tuinbouwcoöperaties 95% herbruikbare verpakkingen. Slechts 5% wordt maar eenmalig gebruikt.

De consumentenverpakkingen zijn hoofdzakelijk eenmalig. De samenstelling ervan is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Momenteel bestaat 17% uit papier of karton, 74% uit plastic en 9% uit andere materialen.

Verpakkingen beperken, optimaliseren en streven naar het gebruik van duurzamere materialen is een voortdurend aandachtspunt van onze sector.