Leven op het land

Vooral bij openluchtteelten is de bodem een cruciaal productiemiddel.

 

 

Telers nemen maatregelen om bodemstructuur en voedingsstoffengehalte te behouden, wat essentieel is om duurzaam te produceren. De laatste jaren werden er ook diverse initiatieven genomen om de erosie tegen te gaan.

Al jaren ondersteunen de VBT-tuinbouwcoöperaties hun telers bij het correct toepassen van geïntegreerde teelt en gewasbescherming. Dit houdt in dat door preventie, monitoring en observatie het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen of beperkt. Indien toch moet ingegrepen worden, gaat men verschillende technieken van gewasbescherming combineren opdat de kwaliteit van groenten en fruit gegarandeerd blijft en de ecologische en economische impact beperkt.

Biodiversiteit is van cruciaal belang en maatregelen voor het behoud ervan zijn bedrijfstype afhankelijk. Vier vijfde van de openluchttelers onderhoudt slootkanten, houtkanten en bloemenweides, zaait perceelsgrenzen in of onderhoudt er de natuurlijke vegetatie.

Natuurlijke bestuiving is essentieel voor een goede vruchtzetting en productie. Vier vijfde van de telers zorgt voor het verbeteren van de natuurlijke bestuiving door het plaatsen van insectenhotels, het inzetten van hommels en het aanleggen van bloemenweides of het samenwerken met een imker.