Eerlijk werk en economische groei

Groente- en fruittelers en hun coöperaties hechten veel belang aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers.

 

 

Ergonomie bij planten en oogsten is een specifiek aandachtspunt waarrond negen op de tien telers doelgerichte maatregelen nemen. Het aantal arbeidsongevallen bij de VBT-tuinbouwcoöperaties kent een dalendetrenden het ziekteverzuim ligt er lager dan het gemiddelde.

De tuinbouwcoöperaties bieden hun werknemers de kans om een duurzame loopbaan uit te bouwen met ruimte voor competentieontwikkeling en uitdagingen. Zij verzorgen opleiding en vorming van hun medewerkers en hun telers. Dat de werknemers kiezen voor een langere loopbaan toont aan dat de VBT-tuinbouwcoöperaties een stabiele werkomgeving creëren.

Tijdens de oogstmaanden is seizoenarbeid onontbeerlijk. Deze vorm van tewerkstelling biedt de mogelijkheid op laagdrempelig werk aan gemotiveerde mensen uit diverse kansengroepen. Jongeren kunnen in contact komen met tuinbouwbedrijven via vakantiewerk. Seizoenarbeiders die goed werk leveren, kunnen seizoen na seizoen terugkeren en in een aantal gevallen zelfs doorgroeien tot vaste medewerkers.

Vanuit de coöperatieve gedachte is de groente- en fruitsector ook actief in de sociale economie. In samenwerking met sociale tewerkstellingsinitiatieven stellen de VBT-tuinbouwcoöperaties mensen met een beperking of mensen die onder begeleiding voorbereid worden op een deelname aan het normale arbeidscircuit te werk. Binnen enkele projecten wordt sociale tewerkstelling gekoppeld aan de verwerking van producten.