Klimaatactie

Op verschillende manieren wordt uitstoot zoveel mogelijk beperkt.

 

 

Naast het produceren van hernieuwbare energie is de glastuinbouwsector stelselmatig overgeschakeld van olie naar gas, wat een stuk gunstiger is voor de luchtkwaliteit.

De geteelde gewassen capteren CO2 en diverse vormen van uitstoot worden zoveel mogelijk beperkt. Rookgassen worden gewassen, de CO2 aangewend als plantenvoeding en de warmte in de serres als verwarming. Met specifieke spuitdoppen zorgen telers voor driftreductie waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Op telerbedrijven wordt gebruik gemaakt van elektrische plukwagens en op de tuinbouwcoöperaties van elektrische heftrucks.

De VBT-tuinbouwcoöperaties hebben diverse acties uitgewerkt om de impact van het transport, gelinkt aan hun werking, te beperken. Een daling van het aantal transporten tussen de verschillende vestigingen is gerealiseerd door het optimaliseren van het vrachtverkeer en een efficiëntere stapeling. Door het gebruik van klapkisten in plaats van starre kisten wordt het transport op een vrachtwagen van deze herbruikbare verpakking fel verminderd omdat er meer klapkisten kunnen gestapeld worden op een pallet.