Telers

Onze telers

Op deze pagina vind je een overzicht van onze telers

Filip Dendauw

Door de hoge energie- en stookolieprijzen is op mijn bedrijf gezocht naar een alternatieve manier voor energie- en warmteproductie. De aanplanting van 1,3 ha Miscanthus, ook wel olifantsgras genoemd, vervangt nu jaarlijks 8.000 tot 10.000 liter stookolie. Dit is één vierde van het jaarlijkse stookolieverbruik op ons bedrijf. In het voorjaar wordt de Miscanthus geoogst met een maïshakselaar en gestockeerd…

Kevin Schietecatte

Wij telen op ons bedrijf trostomaten. Bij de oogst en sortering is er altijd een beperkt aandeel losse tomaten. Deze tomaten zijn kwalitatief in orde, maar zijn losgekomen van de tros en worden tegen een lagere prijs verkocht. Voor ons bedrijf was de uitdaging om deze losse tomaten op te waarderen. Stilaan groeide het idee om deze nevenproducten te verwerken…

Joost De Paepe

Op ons bedrijf hebben wij enkele jaren geleden geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Zo kunnen we de reststromen van witloofwortelen na de forcerie nuttig valoriseren. Bij de oogst van het witloof blijven dagelijks ongeveer 12 ton wortelresten over. Deze wortelen worden verhakseld en gaan naar de biogasinstallatie gedurende zes weken. In de vergister worden de verhakselde wortelen omgezet van vaste naar…

Gert Costermans

Om een goede productie te bekomen is voor hardfruit en de kersenteelt een goede bestuiving essentieel. Aangezien de laatste jaren de bestuiving van de bloesems steeds moeilijker verloopt, hebben wij deelgenomen aan het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’. Binnen dit project is op ons perceel met appel- en kersenbomen een gemengde haag van 300 meter aangeplant. Dit om de…

Peter Leenaerts

Op ons bedrijf hebben wij drie teelten. In onze serre produceren we een jaar rond komkommers aangevuld met de teelt van blauwe bessen en kiwibessen. De blauwe bessen worden gedurende vijf tot zes maanden per jaar overkapt met folietunnels. Om het leiding- en grondwaterverbruik op ons bedrijf te beperken, vangen wij zo veel mogelijk hemelwater van onze serre en tunnels…

Bert Sterkens

Reeds zeven jaar hebben wij een trayveld. Door het watertekort twee jaar geleden is op ons bedrijf het idee ontstaan om het water van het trayveld op te vangen en te hergebruiken. Momenteel wordt het water van het trayveld opgevangen in een bassin van 4.000 m³ waarna het gezuiverd wordt. Het opgevangen water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen loopt door een…

Steven De Cloedt

Aangezien wij op ons gemengd bedrijf een vrij hoog energieverbruik hebben, hebben wij gekozen om bij de bouw van de nieuwe melkveestal een microvergister van 9,7 kW te installeren. Zo kunnen we de verse mest van de koeien gebruiken om een deel van de benodigde energie op te wekken. De mest wordt verzameld en vergist in de microvergister. Daarbij komt biogas…

Luc Vaes

De bewaring van onze appels en peren is zeer duur. Daarom hebben wij op ons bedrijf maatregelen genomen om hierop te besparen. De koelcellen zijn omgebouwd van freon- naar ammoniakkoeling. Dit is energie-efficiënter en milieuvriendelijker. Ook zijn verschillende cellen extra geïsoleerd en zorgen de frequentiegestuurde condensatoren voor minder energieverbruik en bovendien voor minder lawaai voor de buren. Bij een aantal…

Nico Perneel

Op ons bedrijf met 9 ha komkommer hebben wij drie warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) geïnstalleerd. Een WKK bestaat uit een motor die gekoppeld is aan een generator die elektriciteit opwekt. De elektriciteit wordt ofwel in de serre benut ofwel op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Het koelwater van de motor verwarmt de serre. De rookgassen die vrijkomen bij de verbranding worden 100% gezuiverd. De…

Dirk Vlaemynck

Op ons bedrijf streven we ernaar ons bedrijfsafval te beperken. Zo maken we voor onze tomatenteelt gebruik van een biologische mat met organisch substraat en bio-afbreekbare hoes. Het plantproces en de fertigatie verlopen op een andere manier dan bij een steenwolsubstraat, maar de productie is gelijk. De biologische matten zijn makkelijk te composteren. Om het plantafval beter te kunnen verwerken…