De coöperatieve groente- en fruitsector verduurzaamt verder

Met Responsibly Fresh Goodness by nature leveren de groente- en fruittelers en hun coöperaties, aangesloten bij het VBT, collectieve inspanningen richting duurzaamheid. Ze stellen orde op zaken in eigen huis. Het behalen van certificaten en de controle door externe organismen tonen betekenisvolle progressie aan. 

Coöperatief ondernemen is duurzaam ondernemen

Het woord ‘coöperatie’ betekent samenwerking. Dat is wat de groente- en fruittelers doen. In plaats van zich met hun producten individueel op de binnen- en buitenlandse markt te begeven, hebben de in hoofdzaak familiale bedrijven zich gegroepeerd in coöperaties.

Wat duurzaam is gemaakt, wordt gezond gesmaakt

Gezonder leven kan door meer te bewegen en bewuster te consumeren. Het is daarbij aangewezen om van sommige voedingsproducten meer te eten en van andere minder.

Vooruitgang met respect voor de natuurelementen

Met hun duurzaamheidsinspanningen leveren de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De klemtonen van het project

VAN NATURE GEZOND

Van nature gezond

Sinds 2019 zetten de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties hun duurzaamheidsinspanningen voort onder het motto ‘Goodness by nature’. Om te beklemtonen dat hun producten, die van nature gezond zijn, worden geteeld met minimale impact op milieu en omgeving.

IN COÖPERATIE MET DE WAARDEKETEN

De waardeketen

Waar en wanneer mogelijk zullen de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties andere stakeholders in de markt benaderen om initiatieven te nemen die gezonder eten en verdere verduurzaming bevorderen.

In coöperatie met de schakels van de waardeketen.

GEZONDER ETEN

Gezonder eten

Een prioriteit van de  groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties is het bevorderen van de consumptie van hun gezonde en duurzame producten én tegelijkertijd ook van voedingsspaarzaamheid.

Uit respect voor waardevolle voeding en in coöperatie met consumenten.

DUURZAME ONTWIKKELINGS- DOELSTELLINGEN

Duurzame ontwikkelings- doelstellingen

Hun duurzaamheidsinspanningen zullen de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties inbedden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ze hebben er negen met stip aangeduid. In coöperatie met de wereldgemeenschap.