Actueel

Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.

GROENTE- EN FRUITKISTEN: 100% CIRCULAIR (Onderzoeksproject met steun VBT en zijn leden)

Bij de Hogeschool UCLL Leuven-Limburg wordt in 2022-2024 het project Unending uitgevoerd. Het project streeft naar duurzame houten (fruit- en groente-)kisten voor de toekomst en onderzoekt daarvoor de mogelijke leve Het proefproject Unending, gesubsidieerd door VLAIO, wil de levensduur van houten fruitkisten verlengen en die tot een circulair product maken, zodat de kisten herbruikbaar, herstelbaar en ten slotte 100% recycleerbaar…

Unending: graag uw medewerking aan de bevraging van de handel

Bij de Hogeschool UCLL Leuven-Limburg wordt in 2022-2024 het project Unending uitgevoerd. Het project streeft naar duurzame houten (fruit- en groente-)kisten voor de toekomst en onderzoekt daarvoor de mogelijke levensduurverlenging van deze houten kisten. Het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) binnen de call ‘Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging’. Wereldwijd worden miljoenen houten kisten gebruikt bij het…

Unending: nous apprécierions votre coopération dans l’enquête auprès des commerçants

Le Hogeschool UCLL Leuven-Limburg mène actuellement le projet Unending, sur la période 2022-2024. Le projet vise à créer des caisses en bois (fruits et légumes) durables et, à cette fin, étudie la possibilité de prolonger la durée de vie de ces caisses en bois. Le projet est subventionné par l’Agence flamande pour l’innovation et l’entrepreneuriat (VLAIO) dans le cadre de…

HET VBT JAARVERSLAG 2022 IS BESCHIKBAAR

In het jaarverslag geeft het VBT duiding bij vier hoofdpunten van het werkjaar 2022 onder de titels: Coöperatie is … Polycrisis bedreigt Europese land- en tuinbouw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en GMO Witloofbiënnale 2022, een bijzonder gesmaakt event Een overzicht van de structuur en organisatie van het VBT vindt u eveneens op de VBT website.

Duurzame fruitkisten voor de toekomst

Recent startte het nieuwe onderzoeksproject Unending, waarin de mogelijke levensduurverlenging van houten fruitkisten onderzocht wordt. Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO binnen de call “Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging”. In Vlaanderen worden er naar schatting jaarlijks 10 miljoen houten fruitkisten gebruikt in de fruitsector. Ten gevolge van hun samenstelling en design is de huidige levensduur van deze kisten echter zeer beperkt. Bovendien…

NIEUWE VLAM-CAMPAGNE ZET DUURZAAMHEIDSINSPANNINGEN LANDBOUWSECTOR IN DE VERF

VLAM trapt vandaag de informerende campagne ‘Helden van onze velden’ af. Daarmee zet het tot eind 2024 talloze duurzaamheidsinitiatieven van de Vlaamse aardappel-, groente- en fruitsector (AGF) in de verf. Dit om het bewustzijn en de kennis van consumenten aan te scherpen over de inspanningen die de AGF-sectoren over de hele keten leveren op gebied van duurzaamheid. Not all heroes…

HET VBT WERKT ACTIEF MEE AAN DE UITBOUW VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE VOEDSELKETEN

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen een circulaire koploper maken in Europa. Dat wil ze doen door in circulaire innovatie te investeren, de materiaalvoetafdruk van onze consumptie te ontkoppelen van…

FRESHFEL LANCEERT NIEUW GEZAMENLIJK DUURZAAMHEIDSINITIATIEF

Freshfel, de Europese vereniging voor de verse groente- en fruitsector, heeft samen met een aantal van hun leden een nieuw duurzaamheidsinitiatief gelanceerd. Het “Freshfel Environmental Footprint Initiative” wil een breed gedragen en gestandardiseerde methodologie en digitale tool ontwikkelen om de milieuvoetafdruk van verse groenten en fruit doorheen de hele supply chain te bepalen. Het initiatief zal zich daarvoor baseren op…

BELGISCHE TUINBOUWCOÖPERATIES WERKEN ACTIEF MEE AAN MINDER AFVAL

VBT ondertekende vandaag met Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir de “Green Deal Anders Verpakt”. Samen met ruim 80 andere deelnemers, wil onze sector zo meewerken aan de reductie van het aantal eenmalige verpakkingen met 15.000 ton, goed voor 300 miljoen eenheden. De projecten die binnen de Green Deal gerealiseerd zullen worden, geven de klant meer keuze om het…

VBT PRESENTEERT VIERDE DUURZAAMHEIDSRAPPORT RESPONSIBLY FRESH GOODNESS BY NATURE

In februari 2019 heeft de Belgische coöperatieve groente- en fruitsector het vervolg aangekondigd van het collectief duurzaamheidsproject. Met Responsibly Fresh gingen het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), de leden-producentenorganisaties (PO’s) en hun producenten gedurende zes jaar aan de slag, van 2012 tot 2018. Met Responsibly Fresh Goodness by nature bevestigden we samen dat we de weg van duurzame ontwikkeling willen…