Vooruitgang met respect voor de natuurelementen

Met hun duurzaamheidsinspanningen leveren de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Vooruitgang

SDG-icon-NL-RGB-08
SDG-icon-NL-RGB-09
SDG-icon-NL-RGB-17
Eerlijk werk en economische groei

Eerlijk werk en economische groei

Groente- en fruittelers en hun coöperaties hechten veel belang aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers.

Lees meer
Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

De coöperatief georganiseerde tuinbouwsector besteedt jaarlijks een aanzienlijk budget aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek, om actief te zoeken naar innovatie en verbetering.

Lees meer
Partnership om doelstellingen te bereiken

Partnership om doelstellingen te bereiken

Vanuit de coöperatieve gedachte en een brede kijk op duurzame ontwikkeling engageren de telers en hun coöperaties zich ook in projecten met het Zuiden.

Lees meer

Respect voor de natuurelementen

SDG-icon-NL-RGB-06
SDG-icon-NL-RGB-07
SDG-icon-NL-RGB-13
SDG-icon-NL-RGB-15
Schoon water en sanitair

Schoon water en sanitair

Zuinig omspringen met water is essentieel.

Lees meer
Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

Drie kwart van de telers neemt reeds maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

Lees meer
Klimaatactie

Klimaatactie

Op verschillende manieren wordt uitstoot zoveel mogelijk beperkt.

Lees meer
Leven op het land

Leven op het land

Vooral bij openluchtteelten is de bodem een cruciaal productiemiddel.

Lees meer