Vooruitgang met respect voor de natuurelementen

Met hun duurzaamheidsinspanningen leveren de groente- en fruittelers en hun VBT-tuinbouwcoöperaties een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Innovatie en ontwikkeling zijn noodzakelijk om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling het hoofd te bieden. De PO’s investeren voortdurend, collectief en individueel, in onderzoek en ontwikkeling. De PO’s zijn vertegenwoordigd in en actief betrokken bij de gespecialiseerde onderzoeksinstellingen en erkende proefcentra.

SDG-icon-NL-RGB-09

De klimaatveranderingen laten zich meer en meer voelen in zowel overvloedige neerslag als droogteperiodes. Groenten en fruit produceren gaat niet zonder water. Zowel de PO’s als de producenten zetten in op waterspaarzaamheid.

SDG-icon-NL-RGB-06

Diverse activiteiten van de PO’s en de producenten vragen energie. Bij de producenten is het energieverbruik sterk teeltgebonden. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht en gebruikt om het energieverbruik te beperken. De inzet van hernieuwbare energiebronnen is aangewezen.

SDG-icon-NL-RGB-07

De PO’s en hun producenten leveren individueel en collectief een bijdrage tot het behoud van de biodiversiteit. De bodem is noodzakelijk voor de productie van bepaalde groenten en fruit. De producenten gaan verantwoord om met deze productiefactor. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is reeds jarenlang de standaard bij de productie van groenten en fruit.

SDG-icon-NL-RGB-15

Alle stakeholders zullen een bijdrage moeten leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. In aanvulling op de activiteiten voor de andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen gaat bij de PO’s en hun producenten specifiek aandacht naar logistiek en mobiliteit.

SDG-icon-NL-RGB-13