Duurzame fruitkisten voor de toekomst

Recent startte het nieuwe onderzoeksproject Unending, waarin de mogelijke levensduurverlenging van houten fruitkisten onderzocht wordt. Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO binnen de call “Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging”.

In Vlaanderen worden er naar schatting jaarlijks 10 miljoen houten fruitkisten gebruikt in de fruitsector. Ten gevolge van hun samenstelling en design is de huidige levensduur van deze kisten echter zeer beperkt. Bovendien worden ze na gebruik integraal verbrand, in binnen- en buitenland, waardoor een grote hoeveelheid kostbare materialen verloren gaat. Met dit proefproject willen we vanuit een breed partnerschap over de waardeketen heen een verbeterd design, een low-tech demontagesetup en een geoptimaliseerd inzamelingsmodel ontwikkelen om de levensduur van deze kisten, hun onderdelen en hun materialen (hout) te verlengen.

Met de verkregen inzichten wordt vervolgens de techno-economische haalbaarheid van verschillende scenario’s van hergebruik, herstel en recyclage van de fruitkisten en hun onderdelen geëvalueerd. Deze vormen de basis voor de uitrol van een duurzaam circulair businessmodel op lange termijn én om deze op een grotere schaal te verankeren binnen de hele keten van fruitkist producenten, afnemers en gebruikers.

De transitie van het gebruik van de fruitkisten als wegwerpproduct naar een circulair product dat hergebruikt, hersteld en uiteindelijk volledig gerecycleerd kan worden, heeft alzo een grote en significante impact op het materialengebruik binnen een brede doelgroep en indirect dus ook op de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen.

Voor dit project werd bewust gekozen voor een breed partnerschap waarbinnen de belangrijkste stakeholders binnen de fruitkist keten direct actief betrokken zijn.

Partners: UC Leuven-Limburg, Jamart, BelOrta, VBT, Bewel, Zevenendertig graden, It’s A Roel

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.”