Partnership om doelstellingen te bereiken

Vanuit de coöperatieve gedachte en een brede kijk op duurzame ontwikkeling engageren de telers en hun coöperaties zich ook in projecten met het Zuiden.

 

 

Zij delen daarbij hun kennis en ervaring omtrent de coöperatieve bedrijfsvorm en de logistieke en collectieve werking van de coöperaties. Immers, voor telers in het Zuiden die vaak werken in moeilijke omstandigheden en zelden een correcte prijs krijgen voor hun producten, is de coöperatie als organisatievorm een probaat middel om hun positie te versterken binnen de voedingsketen.

Zo hebben de telers en hun coöperaties via het VBT in samenwerking met Trias het peterschap opgenomen van een ledenorganisatie van telers in Peru. Het project heeft aangetoond dat de coöperatieve aanpak ook in het Zuiden een waardevolle manier is om duurzaam te produceren en het hoofd te bieden aan moeilijke productie- en marktomstandigheden. Reden genoeg om op zoek te gaan naar gelijkaardige projecten.

Inmiddels hebben voortdurend kleinschaliger initiatieven plaats. De VBT-tuinbouwcoöperaties ontvangen geregeld delegaties uit andere werelddelen, waaraan de werking van coöperaties, de relaties met telers en de duurzame ontwikkelingsinitiatieven worden toegelicht. Steevast interessante onderwerpen die door de delegaties worden geapprecieerd en hen belangrijke inzichten geven.