Industrie, innovatie en infrastructuur

De coöperatief georganiseerde tuinbouwsector besteedt jaarlijks een aanzienlijk budget aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek, om actief te zoeken naar innovatie en verbetering.

 

 

Dit gebeurt in samenwerking met tal van onderzoeksinstellingen en proefcentra. Concrete initiatieven zijn: het ontwikkelen van nieuwe en minder ziektegevoelige rassen en variëteiten, langere bewaring mét behoud van de productkwaliteit, het automatisch monitoren van ziekten en plagen tijdens de teelt, precisietuinbouw, biologische gewasbescherming of nog consumentenonderzoek naar de invloed van rassenkeuze en teelttechniek op de smaak en de smakelijkheid van groenten en fruit.

Wat bedrijfsinfrastructuur betreft zien telers en tuinbouwcoöperaties erop toe dat ze hun bedrijven op een milieuvriendelijke en duurzame manier kunnen integreren in landschap en gemeenschap.

De tuinbouwcoöperaties gaan bewust om met de invloed van hun activiteiten op de omgeving en de buurtbewoners rond de bedrijventerreinen met de bedoeling de impact ervan zo beperkt mogelijk te houden.

De meerderheid van telers zorgt voor een goede integratie van hun bedrijf in de omgeving en in het landschap door onder meer groenschermen te plaatsen of bouwmaterialen en bouwstijl aan te passen.