Betaalbare en duurzame energie

De totale jaarlijkse energieproductie van de VBT-tuinbouwcoöperaties en hun telers bedraagt 2,2 miljoen MWh. Dat volstaat om 640.000 gezinnen gedurende een jaar van energie te voorzien.

 

 

Op een tuinbouwcoöperatie hangt het energieverbruik sterk af van de hoeveelheid product, de logistieke processen en de bewaring en sortering van de producten. Het aandeel hernieuwbare energie uit eigen productie in het totale energieverbruik is gestegen van 8% in 2013 naar 11% in 2017. Daarbij maken alle VBT-tuinbouwcoöperaties gebruik van zonnepanelen. Twee coöperaties passen warmtekrachtkoppeling (WKK) toe.

Het energieverbruik bij telers verschilt naargelang de bedrijfssituatie, de teelt en de weersomstandigheden. In 2017 nam drie kwart van de telers maatregelen om zijn energieverbruik te verminderen. Bijna de helft produceert energie op het eigen bedrijf, voornamelijk met zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en zelfs restwarmte. Sommige telers stellen grond ter beschikking voor windmolens.