Schoon water en sanitair

Zuinig omspringen met water is essentieel.

 

 

VBT-tuinbouwcoöperaties maken zoveel mogelijk gebruik van hemelwater dat ze opvangen, opslaan en aanwenden voor sanitair, in koel- en conditioneringsprocessen. Ruim 42% van hun watergebruik is hemelwater, een stijging met 50% in vijf jaar tijd. Voor sorteerprocessen wordt omwille van voedselveiligheid leidingwater gebruikt, maar dan zo zuinig mogelijk.

Met de steun van de VBT-tuinbouwcoöperaties hebben de telers de afgelopen jaren ingezet op rationeel waterverbruik, aangepast aan de lokale omstandigheden. Vier vijfde neemt maatregelen om het verbruik van leiding- en grondwater op hun bedrijf te beperken en vangt hemelwater op. Twee derde hergebruikt meer water. Eén vijfde zuivert zelfs afvalwater op het bedrijf.

De kwaliteit van het oppervlaktewater blijft een aandachtspunt. Op percelen die langs rivieren liggen spoelt de noodzakelijke bemesting voor de groei van groenten en fruit nog te vaak en te gemakkelijk weg, waardoor de nitraatnorm in het water overschreden wordt. Tuinbouwcoöperaties en onderzoeksinstellingen doen aan sensibilisatie en voorlichting om bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen in de Nitraatrichtlijn. Onderzoek wordt uitgevoerd naar de zuivering van restvloeistoffen.