Joost De Paepe


Op ons bedrijf hebben wij enkele jaren geleden geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Zo kunnen we de reststromen van witloofwortelen na de forcerie nuttig valoriseren. Bij de oogst van het witloof blijven dagelijks ongeveer 12 ton wortelresten over. Deze wortelen worden verhakseld en gaan naar de biogasinstallatie gedurende zes weken. In de vergister worden de verhakselde wortelen omgezet van vaste naar vloeibare massa waarbij methaangas geproduceerd wordt, ongeveer 30 m³ per ton witloofwortelen. Het methaangas wordt doorgestuurd naar een warmtekrachtkoppeling met een 100 kW gasmotor die elektriciteit opwekt en warmte produceert. De geproduceerde warmte verwarmt het landbouwbedrijf, de sorteer- en verpakkingsruimtes en de trekkamers voor het witloof. De resterende hoeveelheid wordt verkocht aan derden. De elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt op het bedrijf en voorziet ongeveer 30% van onze jaarlijkse energiebehoefte.

Joost De Paepe

Witloof