Nico Perneel

Op ons bedrijf met 9 ha komkommer hebben wij drie warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) geïnstalleerd. Een WKK bestaat uit een motor die gekoppeld is aan een generator die elektriciteit opwekt. De elektriciteit wordt ofwel in de serre benut ofwel op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Het koelwater van de motor verwarmt de serre. De rookgassen die vrijkomen bij de verbranding worden 100% gezuiverd. De vrijgekomen CO2 wordt benut als bemesting voor de komkommers. Het gebruik van een WKK in de tuinbouw heeft dus meerdere voordelen. De drie WKK’s op ons bedrijf hebben elk een elektrisch vermogen van 2 MW. De WKK’s draaien op basis van de warmte- en CO2-vraag in de serre. In de zomer bijvoorbeeld werken de WKK’s van zonsopgang tot zonsondergang om de CO2-vraag in de serre op te vangen. De geproduceerde warmte wordt opgeslagen in buffertanks om ‘s nachts te benutten. Jaarlijks draaien de WKK’s elk 5.000 uur. Zo bedraagt onze totale jaarlijkse energieproductie 30.000 MWh.

Nico Perneel

Komkommer