Unending: graag uw medewerking aan de bevraging van de handel

Bij de Hogeschool UCLL Leuven-Limburg wordt in 2022-2024 het project Unending uitgevoerd. Het project streeft naar duurzame houten (fruit- en groente-)kisten voor de toekomst en onderzoekt daarvoor de mogelijke levensduurverlenging van deze houten kisten. Het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) binnen de call ‘Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging’.

Wereldwijd worden miljoenen houten kisten gebruikt bij het verhandelen van fruit en groenten. In Vlaanderen alleen al gaat het naar schatting jaarlijks om ruim tien miljoen stuks. Ten gevolge van hun samenstelling en design is de huidige levensduur van deze kisten echter beperkt. Bovendien worden ze na gebruik integraal verbrand waardoor een grote hoeveelheid herbruikbare materialen verloren gaat. Met het onderzoeksproject wil UCLL vanuit een breed partnerschap over de waardeketen heen een verbeterd design,

een low-tech demontagesetup en een geoptimaliseerd inzamelingsmodel ontwikkelen om de levensduur van deze kisten, hun onderdelen en hun materialen (hout) te verlengen. Met de verkregen inzichten wordt vervolgens de techno-economische haalbaarheid van verschillende scenario’s van hergebruik, herstel en recyclage van de houten kisten en hun onderdelen geëvalueerd. Deze vormen de basis voor de uitrol van een duurzaam circulair businessmodel op lange termijn en om deze op een grotere schaal te verankeren binnen de hele keten van producenten, afnemers en gebruikers van houten kisten. De transitie van het gebruik van de houten kisten als wegwerpproduct naar een circulair product dat hergebruikt, hersteld en uiteindelijk volledig gerecycleerd kan worden, kan alzo een significante impact hebben op het materialengebruik binnen een brede doelgroep en indirect dus ook op de broeikasgasuitstoot.

Het onderzoeksproject wil afdoende rekening houden met de huidige markt van houten fruit- en groentekisten. Daartoe heeft UCLL de inbreng nodig van alle schakels in de keten, inclusief uw onderneming. Wij willen u dan ook om uw medewerking vragen, door via volgende link een vragenlijst in te vullen, en dat voor 30 november 2023. Dit zal ongeveer 15 minuten tijd vergen. Mogelijks heeft u de link naar de vragenlijst meerdere keren via verschillende kanalen ontvangen. Uiteraard volstaat het om de vragenlijst eenmaal in te vullen voor uw onderneming. Met uw vragen of bemerkingen bij het onderzoek kunt u terecht bij Ann De Craene op het nummer 016 20 00 80 of via e-mail ann.decraene@vbt.eu. De gegevens van de bevraging zullen anoniem verwerkt worden en naderhand ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.

Link naar e-formulier: https://nl.surveymonkey.com/r/L78SRFR