Wim Meyers

De hoofdteelt op ons bedrijf is aardbei geteeld op substraat onder bescherming. Tien jaar geleden hebben wij gekozen voor teeltdiversificatie. Zo telen wij nu naast aardbei verschillende soorten zachtfruit zoals braambes, rode bes en frambozen, ook onder bescherming.

Om economisch sterk in de markt te staan en zo lang mogelijk producten op de markt aan te bieden spreiden wij onze teelten. Tijdens de teelt wordt getracht zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Wij zetten dan ook sterk in op nuttigen voor de plaagbestrijding en hommels voor de bestuiving. Door het opvangen van het hemelwater en het hergebruik van drainwater gebruikt ons bedrijf geen leiding- en grondwater. Het drainwater wordt hergebruikt na zuivering door een filtersysteem. Verder zet ons bedrijf in op duurzame energie- en warmteproductie.

Recent hebben wij een WKK geïnstalleerd waarmee wij elektriciteit produceren. Om de geproduceerde warmte efficiënt te gebruiken beschikken wij over een geïsoleerde tank als warmtebuffer. Zo wordt de warmte opgeslagen en gebruikt, wanneer nodig, om de serres te verwarmen. Onze serres zijn bovendien voorzien van energieschermen om warmte- en energieverliezen te beperken.

Wim Meyers

Zachtfruit