Peter Leenaerts


Op ons bedrijf hebben wij drie teelten. In onze serre produceren we een jaar rond komkommers aangevuld met de teelt van blauwe bessen en kiwibessen. De blauwe bessen worden gedurende vijf tot zes maanden per jaar overkapt met folietunnels. Om het leiding- en grondwaterverbruik op ons bedrijf te beperken, vangen wij zo veel mogelijk hemelwater van onze serre en tunnels op waarmee wij onze teelten irrigeren. Voor de opvang van het hemelwater hebben wij een ringsilo van 2.100 m³. Daarnaast wordt in onze komkommerteelt het drainwater opgevangen, ontsmet met een UV-ontsmetter en hergebruikt. Ons bedrijf probeert maximaal gebruik te maken van het opgevangen hemelwater. Enkel indien nodig, wordt grondwater aangewend.

Peter Leenaerts

Komkommer, kiwibes en blauwe bes