Bert Sterkens


Reeds zeven jaar hebben wij een trayveld. Door het watertekort twee jaar geleden is op ons bedrijf het idee ontstaan om het water van het trayveld op te vangen en te hergebruiken. Momenteel wordt het water van het trayveld opgevangen in een bassin van 4.000 m³ waarna het gezuiverd wordt. Het opgevangen water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen loopt door een trage zandfilter, waarna het hergebruikt wordt in onze substraatteelt. Naast het opvangen van het trayveldwater, hebben wij een bassin voor hemelwater met een opvangcapaciteit van 9.000 m³. Het biedt de mogelijkheid om ons bedrijf meer los te koppelen van grondwater en tegelijk te voldoen aan de strenge eisen rond lozing van bedrijfsafvalwater.

Bert Sterkens

Aardbei