Steven De Cloedt


Aangezien wij op ons gemengd bedrijf een vrij hoog energieverbruik hebben, hebben wij gekozen om bij de bouw van de nieuwe melkveestal een microvergister van 9,7 kW te installeren. Zo kunnen we de verse mest van de koeien gebruiken om een deel van de benodigde energie op te wekken. De mest wordt verzameld en vergist in de microvergister. Daarbij komt biogas vrij dat verbrand wordt in een gasmotor. Deze motor drijft een generator aan, die elektriciteit opwekt.
Het bedrijf wordt zo jaarlijks voorzien van ongeveer 60.000 kWh elektriciteit, wat 75% van het jaarlijkse verbruik is. De vergiste mest of het digestaat wordt gebruikt als meststof voor de preiteelt.
Door het vergistingsproces is de mest sneller opneembaar, wat een voordeel oplevert voor de groei van de prei.

Steven De Cloedt

Prei