BELGISCHE TUINBOUWCOÖPERATIES WERKEN ACTIEF MEE AAN MINDER AFVAL


VBT ondertekende vandaag met Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir de “Green Deal Anders Verpakt”. Samen met ruim 80 andere deelnemers, wil onze sector zo meewerken aan de reductie van het aantal eenmalige verpakkingen met 15.000 ton, goed voor 300 miljoen eenheden. De projecten die binnen de Green Deal gerealiseerd zullen worden, geven de klant meer keuze om het kopen van eenmalige verpakkingen te vermijden en te kiezen voor producten die ‘anders verpakt’ zijn.

Verpakkingen zijn belangrijk om producten te beschermen tijdens transport en bewaring en helpen zo onder andere voedselverlies te reduceren. Verpakkingen van groenten en fruit zijn vaak makkelijk te recycleren (karton) of zijn reeds zelf gemaakt uit gerecycleerd materiaal (gerecycleerde plastics). Al te vaak komen eenmalige verpakkingen echter terecht in het zwerfvuil of bij het restafval, bestemd voor verbranding. Voor het komen tot een circulaire economie, moeten we in de toekomst duurzamer gaan omspringen met onze grondstoffen. Preventie en hergebruik van verpakkingen zijn hiervoor een deel van de oplossing.

Een belangrijk deel van de verse groenten en het fruit bestemd voor de Belgische markt is verpakt in meermalig te gebruiken kisten. Voor de eenmalige kleinverpakkingen is onze sector steeds op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven. Hoewel het niet altijd eenvoudig is om de verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of om deze helemaal weg te laten, zullen de concrete projecten binnen de “Green Deal Anders Verpakt” hopelijk leiden tot duurzame en praktische oplossingen.

Green Deal Anders Verpakt